Kenniserosie: Laat kennis en vaardigheden in jouw organisatie niet verloren gaan

Wijzigingsdatum 5 januari 2024
Auteur VAPRO Recruitment

Er treedt een storing op. De operators proberen van alles om de storing op te lossen, maar helaas. Op de werkvloer komt het personeel er niet uit. De medewerkers die deze storing wel kunnen oplossen zijn met pensioen. Wat nu?

KENNISEROSIE BINNEN DE PROCESINDUSTRIE
Misschien een extreem voorbeeld. Maar dit soort situaties ontstaan wanneer belangrijke kennis en vaardigheden niet worden overgedragen tussen en aan personeel. Met het wegvallen van medewerkers, gaat er een deel kennis verloren voor de organisatie. Dit staat bekend als kenniserosie. Binnen de procesindustrie zien we dit soort situaties regelmatig voorbijkomen. Er is binnen organisaties vaak geen eenduidige manier van kennisoverdracht of opleiden. Wanneer zulke situaties ontstaan komen de veiligheid en de kwaliteit van processen soms ernstig in gevaar.

KENNISOVERDRACHT EN BEDRIJFSKENNIS BINNEN JOUW ORGANISATIE
De gevolgen van kenniserosie uit zich op verschillende manieren. Denk bijvoorbeeld aan scheve verhoudingen van kennis tussen medewerkers en shiften (ploegen). Of medewerkers (operators) die kwaliteitsproblemen niet herkennen. En een situatie waarin productielijnen onnodig lang stilliggen is ook een herkenbaar voorbeeld. Denk eens na over kennisoverdracht en bedrijfsspecifieke kennis op jouw werkvloer:

  • Heeft jouw organisatie een duidelijk onboardingsprogramma?
  • Waaraan merk je dat er binnen de organisatie en/of branche geen goede kennisdeling is?
  • Wat moet een operator weten en welke bedrijfsspecifieke kennis moet elke operator kennen?
  • Kent de organisatie een vaste procedure bij storingen/problemen of wordt dit opgelost door trial en error?
  • Hebben medewerkers het gevoel dat zij niet slim werken en ervaren zij hierdoor een hoge werkdruk?

KENNISEROSIE? NIET MET ONZE PUNTENDRIEHOEKMETHODE
Met onze methode, de puntdriehoek, helpen wij jouw organisatie om kenniserosie te achterhalen en/of tegen te gaan. Een inhoudsdeskundige van VAPRO gaat met jou en de werkvloer in gesprek (dit is de zogenaamde driehoek). Door middel van een scan brengen we de problemen in kaart. Vervolgens maken we een plan hoe je kenniserosie aanpakt. Dit draagt bij aan de kwaliteitsverbetering en borging van je bedrijfsprocessen. Hoe hoger het niveau, hoe breder je werkzaamheden en je verantwoordelijkheden als operator zijn.

Leren is nieuwsgierig zijn! Het geeft medewerkers de juiste kennis en handvatten om processen te borgen. Geef jouw interne trainers/shiftleaders deze handvatten. Ontdek vandaag nog wat VAPRO voor jouw organisatie kan betekenen.